Eltete Byggmaterial

Eltete byggpapper och skyddsmaterial av hög kvalitet

Vi är en av Finlands ledande tillverkare av hållbara byggpapper och skyddsmaterial. Med 50 års erfarenhet och innovativ produktutveckling är vårt produktsortiment utformat för att möta byggbranschens ständigt ändrande krav.

Vi tillverkar vindavledare, luftbarriär- och aluminiumisoleringspapper samt olika typer av kartongbaserade skyddsmaterial. Våra produkter är konkurrenskraftiga, högkvalitativa och till 100 % återvinningsbara. Företag i olika branscher har konstaterat att våra fiberbaserade lösningar möter dagens krav hållbarhet och miljöansvar.

Vår produktionsenhet är belägen i Tessjö cirka 90 km öster om Helsingfors, med bra transportförbindelser.

Eltete Rakmat - Tehdas
Eltete Rakmat - Tehdas

Hållbar utveckling

Hållbarhet är grundläggande för vår affärsfilosofi. Genom att följa vårt motto ”Minska, Ersätt, Återanvänd ”, har vi skapat miljövänliga byggpapper och skyddsmaterial av bästa slag. Vi tar hänsyn till miljön i våra materialval, produktutveckling, och produktionsprocess samt i Eltetes företagsverksamhet. Vårt mål är att få fler företag att ta del av den gemensamt viktiga missionen – att minska miljöpåverkan genom att ersätta icke-ekologiska material med hållbara produkter.
Eltete byggpapper-Minska, Ersätt, Återanvänd

Eltete Koncernen

Eltete Byggmaterial – hör till Eltete koncernen, som består av flera olika bolag. Var och ett av bolagen koncentrerar sig på sin egen specialitet: transportförpackningsmaterial, byggmaterial och laminatprodukter. Eltete koncernen följer de ständigt ändrande kraven på marknaden och garanterar sina kunder produkter av hög kvalitet samt starkt kunnande och pålitlig service.
Eltete Rakmat