Eltete Byggmaterial

TILLVERKARE AV KARTONGBASERADE BYGGPAPPER OCH SKYDDSPRODUKTER

Med 50 års erfarenhet och innovativ produktutveckling är vårt produktsortiment utformat för att möta byggbranschens ständigt ändrande krav.

Eltete Rakmat

Produkter
av hög kvalitet

Eltete Rakmat

Starkt
kunnande

Eltete Rakmat

Konkurrenskraftigt
pris

Eltete Rakmat

Pålitlig
service

Vindavledare

Hindrar effektivt ullen från att röra sig och förbättrar isoleringen.

Alu-pap Aluminiumisoleringspapper

Eltetes aluminiumisoleringspapper fungerar som en ångsprärr för fukt och värme i bastun.

Skyddar ytor mot oönskade

skador.

Elt-kraft
Luftspärrpapper

Eltetes luftspärrpapper som andas fungerar bra som tätningsmaterial för torra utrymmen.

Kevennä, Korvaa, Kierrätä- Eltete rakenusmateriaalit

Om Oss

Hållbar Utveckling