Eltete Byggmaterial
Eltete Rakmat - Elteten hengittävä ilmansulkupaperi

Eltete luftspärrpapper för reparations- och byggprojekt

Eltete luftspärrpapper för reparations- och byggprojekt

Jag har använt Eltete luftspärrspapper i alla mina renoverings- och byggprojekt i flera år. Det första objektet var jag använde produkten var då jag renoverade ett frontmannahus med stockfasad i slutet av 90-talet. Jag köpte papperet av en blåsullsentreprenör då det inte på den tiden gick att få från järnaffärer. Om man frågade efter det i järnaffärer undrade de bara hur man vågar använda papper som luftspärr.

 Lyckligtvis har tiderna ändrats och tillgängligheten förbättrats. 

Senare har jag byggt ett par nya objekt och har ett på gång, och det är en självklarhet att jag till alla mina byggprojekt väljer Eltetes hållbara luftspärrpapper, ett luftspärrspapper som jag har märkt att är det bäst fungerande luftbarriärspappret till hygroskopisk isolering eller träfiberisolering.

Luftspärrspapperet är mycket hållbart och tillräckligt styvt och därför lätt att installera.

Särskilt i övervåningen med de nuvarande isoleringstjocklekarna ställer ullens vikt stora krav på papprets styrka och det Nuvarande isoleringstjocklekar och därmed ullens vikt ställer stora krav på papprets styrka speciellt i den övre botten. Det är viktigt att nitarna med vilket pappret är fastsatt med inte kommer igenom pappret då det tyngs ner av ullen. Personligen föredrar jag glesbrädning med 32×100 bräder och 40cm mellanrum som ger pappret mindre belastning än tex en 50 × 50 delning.

En vanlig väggkonstruktion i småhus i dagens läge är en stolpram på vars yta en ång- eller luftspärren placeras och ovanpå den en 50 × 50 horisontell ram och ull. El läggs sedan in i den horisontella ramen och kablarna träs mellan ullen. Själv har jag flyttat luftspärren till den horisontella ramen så att den inte blir mellan isoleringen och sedan har jag gjort en vertikal ram av 32×100 eller 22×100 bräderr. Som tips av elektrikern, när du gör på detta sätt får du in en eldosa (höjd 47mm eller låg dosa 35mm) i mellanrummet, och om du färdigt satt in 50×199 balkar då du gjort den horisontala ramen kan du då fästa dosorna direkt på pappret varpå dosan blir tät emot pappret och inga luftläckage uppstår. Om så önskas kan man ännu täta den med tätningstejp under dosan.

Det är också lättare att göra ändringar i efterhand eftersom det finns ett tomt utrymme bakom väggplattan och Det är också lättare att göra ändringar i efterhand när det finns tomt utrymme bakom väggplattan och eventuella skruvar som skruvas i väggen inte riskerar att tränga igenom luftbarriären.

När man därtill placerar till exempel 22 × 100 tvärfogar ovanpå den glesa takbeläggningen är rutten öppen för elrör överallt och man behöver inte komma igenom luftbarriären på andra ställen. Samtidigt kan elinstallationer göras på en gång, vilket innebär effektivare tidsanvändning elektrikern och inbesparingar för byggaren.

”Luftspärrens täthet är det viktigaste för en byggnads energieffektivitet men den bör också andas för att byggnadens skall hållas frisk. Därför rekommenderar jag Eltete luftspärrpapper.” 

JOUNI RAITTOLA, Elektriker och VD
PRTN-Sähkö Oy

Har du några frågor om våra produkter? Vi kan hjälpa dig. Fråga oss!

Yhteydenottolomake SV