Eltete Byggmaterial

Dataskyddsbeskrivning

Registerförare
Namn: Eltete TPM Oy
Företags-ID: 0607010-6
Adress: PL 94
Postnummer: 07901
Stad: Lovisa
Telefonnummer: +358 10 505 6450
E-post: info1@eltete.com

GDPR ansvarig
Namn: Petteri Martinsuo
Telefonnummer: +358 50 494 1850
E-post: petteri.martinsuo@eltete.com

Syftet med registret
De personuppgifter som samlas in används för:

kundidentifiering, beställningar samt underhåll och utveckling av kundrelationer. Behandlingen av personuppgifter är motiverad på basen av legitima intressen och lagstadgade skyldigheter.

Grunderna i datainsamling och behandling
Kundinformation samlas in och behandlas med kundens samtycke eller i enlighet med avtal med kunden.

Lagringsperiod för data
Personuppgifter bevaras så länge det krävs för att ett avtal med kunden genomförs eller för att utveckla kundtjänst eller kundrelation, eller så länge som lagen kräver.

Regelbundna informationskällor
Informationen samlas in i registret av den berörda personen.

Regelbundet utlämnande av uppgifter
Inga uppgifter utlämnas regelbundet utanför företaget.

Användning av cookies
Vi använder den så kallade Cookies-function ergo cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares terminal, vilket gör det möjligt för webbplatser att identifiera återkommande webbplatsbesökare, underlätta användarnas inloggning på webbplatsen och skapa sammanslagen information åt användaren. Denna feedback gör att vi kontinuerligt kan förbättra innehållet på vår webbplats. Cookies skadar inte användarens datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan ge våra kunder information och tjänster baserade på varje individuella behov.

Ifall besökaren på vår webbplats inte vill att vi ska ta emot ovanstående information via cookies tillåter de senaste webbläsarprogrammen att cookies kan inaktiveras. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna.

Det bör emellertid noteras att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de webbplatser vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.

Skydd av register
Uppgifterna överförs via en säker SSL-anslutning.

Elektronisk information skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Tillgång till informationen är begränsad till anställda hos den registeransvarige som behöver denna information för att utföra sina uppgifter.

Automatisk beslutsfattande
Det kommer inte att finnas några automatiska enskilda beslut (EU-artikel 22 om dataskydd).

Den registrerade personens rättigheter
Den registrerade personen har rätt att kontrollera vilken information om honom / henne som lagras i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om verifiering måste undertecknas och skickas till den som är ansvarig för registerfrågor.

Rätt till inspektion utan kostnader kan utövas en gång om året.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av uppgifter som är felaktiga eller föråldrade och begära uppgifternas överföring system. Individen har också rätt att begränsa eller blockera behandlingen av uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att dra tillbaka sitt eller hennes förhandsgodkännande för databehandling eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående dataskyddsfrågor.

Den registrerade personen har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.

Du kan få mer information om cookies du använder eller stänga av dem i Inställningar.

Godkänn
Spara
Aktivera alla
I bruk
Ur bruk
Drivs av

Ändra dina cookie-inställningar
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Cookieinformationen lagras i din webbläsare och identifierar dig till exempel när du återvänder till vår webbplats och hjälper oss förstå vilka delar av webbplatsen som är mest intressanta och användbara för dig.

Obligatoriska cookies
En obligatorisk cookie måste alltid vara aktiverad så att vi kan spara dina cookie-inställningar.

Om du inaktiverar denna cookie kan vi inte spara dina inställningar. Detta innebär att varje gång du besöker den här webbplatsen måste du aktivera eller inaktivera cookies.

Vänligen aktivera cookies först så att vi kan spara dina inställningar.

Cookies från tredje part
Denna webbplats använder Google Analytics för att samla okänd information, till exempel antalet besökare på webbplatsen och de mest populära sidorna. Att hålla denna cookie aktiverad hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Ytterligare Cookies
Denna webbplats använder följande ytterligare cookies:

Cookies
Läs mer om vår cookies-policy